Partnern drar också stora fördelar av att ha en Doula

När det gäller doulandet pratas det mycket om hur den födande kvinnan får stöd och bättre förutsättningar för en komplikationsfri förlossning och bättre anknytning till barnet. Detta kommer jag själv att ta upp i ett senare inlägg, men just idag vill jag belysa den blivande pappan/partnern.

Det kan ibland råda en del missförstånd gällande Doulan och partnern. Frågor finns, som; Kommer pappan att få gå undan när doulan hjälper kvinnan? Tar doulan över partnerns roll under förlossningen? Detta är såklart inte meningen. Doulan är utbildad och har kunskap i det naturliga födandet, om naturlig smärtlindring och att ge stöd. Men inte bara för mamman, men också för pappan/partnern.

Istället för att ta över partnerns roll så möjliggör hon för partnern att vara ett så bra stöd som möjligt. Hon ger partnern förtroende och vägleder hen i stödjandet.

Som partner kan det vara svårt att veta exakt vad man kan göra för att lindra smärtan. Partnern kan känna sig hjälplös, känna sig otillräcklig och vara otrygg. En pappa kan känna skuld för att kvinnan har ont eftersom han själv bara sitter där och gör "ingenting". Partnern kan också känna rädsla, inte bara för situationen men också för att hen aldrig sett kvinnan i detta skede tidigare. En ny situation som partnern känner att hen inte kan påverka. Det som ofta glöms bort är att partnern också kan känna förlossningsrädsla och få traumatiska upplevelser som senare påverkar nästkommande förlossning.

Doulan finns alltså till för partnern också. Men exakt hur drar hen fördel av att ha en Doula?

För det första har partnern blivit en stor del av förlossningsvården, de förväntas finnas där. Att ha en Doula vid sin sida möjliggör för partnern att gå in i situationen med ett större självförtroende. Partnern vet att om han blir osäker så kommer Doulan med tips och handlingar som hen kan utföra. Partnern kan fokusera helhjärtat på kvinnan, för att sedan eventuellt uttrycka sin rädsla och oro för doulan istället. Den födande kvinnan behöver en lugn och trygg miljö, och att ha en stressad, orolig och rädd partner gör att den födande kvinnan inte helt kan fokusera på att föda sitt barn.

För det andra kan det finnas höga förväntningar på partnern. Som partner går man in i förlossningen med starka känslomässiga band till den födande kvinnan. Det är alltså inte helt lätt att ta ett steg tillbaka, lägga känslorna åt sidan och stödja kvinnan på det sätt som andra kanske förväntar sig. Partnern har nämligen fullt upp med sina egna känslor, och den födande kvinnans känslor. Doulan däremot kommer in i situationen med en mer objektiv syn (även om hon haft samtal med paret före förlossningen finns inte samma starka band) och kan lättare identifiera behov av stöd. Med en Doula närvarande kan alltså partner helt och hållet fokusera på kvinnan, med vetskapen om att Doulan kan ta hand om saker runtomkring.

För det tredje kan partnern känna sig otrygg, inte veta vad hen ska göra i en viss situation. Doulan kan då guida partnern att hitta rätt, ge förslag på massagetekniker eller annat som kvinnan just vid tillfället behöver. Doulan kan sedan ta ett steg tillbaka vid de tillfällen då paret vill vara ensamma, då de inte behöver stödet av en Doula. Vid de tillfällen partnern behöver en paus (äta, dricka, toalett, vila) så stiger Doulan in och tar över för en liten stund. Det hela blir ett samarbete.

Penny Simkin, en välkänd Doula i USA och författaren av boken "Birth Partner" har sammanställt en lista på vad exakt en Doula kan göra för partnern:

  • Erbjuda stöd och guidning.
  • Erbjuda pauser.
  • Vara den som hämtar saker till mamman, så att partnern slipper lämna rummet.
  • Erbjuda uppmuntran och support vid de tillfällen partnern är orolig för mammans hälsa.
  • Förklara och informera vad som händer.
  • Hjälpa partnern att bli mer delaktig.
  • Innan förlossningen hjälper doulan till att identifiera rädslor och bearbeta dessa.
  • Ta foton under hela förlossningen.

Jag hade kunnat skriva mer om Doulan och partnern, men jag tycker att jag har fått med en del viktiga aspekter. Det viktigaste är att alla parter känner sig trygga med situationen och att alla får känna sig så pass delaktiga som de vill vara.

24 mar 2013