Om Doulan

En doula är en kvinna som ger den gravida kvinnan och hennes partner stöd under graviditeten, som är med under hela förlossningen och som ger stöttning när barnet är kommet, t.ex med amningen. Hon har kunskaper om det naturliga födandet och om naturlig smärtlindring, och hon är ett stöd i allt som händer. Det är en urgammal tradition som går tillbaka flera tusen år, där kvinnor samlades runt den födande kvinnan för att ge stöd och dela med sig av sina erfarenheter.

Idag är doulor fortfarande ganska ovanligt, men ökar mer och mer! En Doula kan även vara någons mor, eller nära vän som är med på förlossningen i form av stöd. Doulan ersätter INTE din partner och dennes roll under förlossningen, utan fungerar även som stöd och hjälper hen att stödja dig. Att föda med Doula idag, är som att gå tillbaka till det ursprungliga där kvinnan är i centrum och kroppen är vägledaren.

Doulan är

Rådgivaren
Bekräftaren
Medlaren/Beskyddaren
Garanten (kontinuitet, trygghet)
Fixaren
Tillgänglig närvaro

 Även om man har satt upp mål inför sin förlossning, kan det vara svårt att hålla vid till dessa när smärtan/rädslan blir för mycket och man kommer in i en stresscykel. Doulan hjälper då dig att hitta tillbaka till ditt/era mål, genom verktyg för avslappning, andning, röst och tankens kraft. Doulan är därför speciellt bra för de med förlossningsrädsla, och det får inte glömmas att även partnern kanske känner rädsla inför något och att Doulan också är där för att stötta partnern.

Doulan värnar om parets önskemål och finns vid deras sida inte bara för att stötta, utan också som de roller hon har enligt ovan.

 

Doula-effekten*

I flera vetenskapliga studier har det kommit fram att doulan har en mycket positiv effekt på förlossningen:
Antalet kejsarsnitt minskar med 50%
Förlossningens längd blir 25% kortare
Behovet av medicinsk smärtlindring minskar med 30%
Önskemål om epidural minskar med 60%
Redkapsåtgärder minskar med 50%
Kan hantera förlossningen bättre (stresshormoner minskar)
Ökad livmodereffektivitet
Minskad risk för blödning
Bättre upplevelse och paret blir nöjdare med personalen som finns.
Bättre minne av förlossningen
Mindre infektioner efter förlossningen
Starkare anknytning till barnet i 1 år
Positivare syn på barnet
Ammar tidigare, längre och med mindre komplikationer
Högre självförtroende


Detta låter kanske för bra för att vara sant, men det är för att doulan hjälper den födande kvinnan att känna självförtroende för sin kropps förmåga att föda barn, att kvinnan kan slappna av så att kroppen kan jobba som den vill. I grund och botten handlar det om att doulan minskar kroppens stressreaktioner (stresshormonerna förlänger förlossningen och skapar större risk för komplikationer), och att Doulan hjälper kvinnan gå till det ursprungliga, till de primitiva instinkterna.

Ofta har personalen på förlossningen inte tid för att ge kontinuerligt stöd även om de gärna vill, utan kommer bara in om man ringer på klockan. Ibland har de kanske bara tid för 5 minuter på varje timme, men en doula är där hela tiden för paret.

 

*The Doula Book", M H Klaus, J H Kennell & P H Klaus, 2003